Etică şi conformitate

Succesul nostru depinde și de respectarea bunelor practici de afaceri și a politicii anticorupție.

Cele mai ridicate standarde de integritate și conformitate în afaceri

La Trident Servicii și Mentenanță, a acționa cu integritate înseamnă mai mult decât respectarea legilor și a reglementărilor naționale și internaționale. În relațiile de afaceri ale companiei, acordăm aceeași importanță atât calității soluțiilor furnizate, cât și celor mai ridicate standarde de integritate și de conformitate, ca elemente cheie ale strategiei noastre de afaceri.

Am dezvoltat și implementat un program pentru a preveni, identifica și soluționa orice suspiciune de încălcare a regulilor de integritate, la care contribuie toți angajații Trident Servicii și Mentenanță pe care managementul companiei îi încurajează să identifice și să raporteze eventuale încălcări.

Reputația noastră este o resursă importantă și este vital să o protejăm. Credibilitatea companiei noastre, precum și încrederea clienților, a furnizorilor, a partenerilor și a publicului sunt influențate în mod semnificativ de atitudinea onestă a companiei și a fiecărui angajat în parte.

Conduită și etică

Codul de conduită și etică în afaceri stabilește așteptările de integritate pe care compania le are față de angajați și față de terțe părți care acționează în numele companiei.

Politica anti-mită și anticorupție

Trident Servicii și Mentenanță interzice luarea/oferirea de mită în orice formă, indiferent dacă este directă sau indirectă, indiferent de valoarea acesteia.

Angajații Trident Servicii și Mentenanță trebuie să acționeze în conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate în toate tranzacțiile de afaceri.

Reglementările noastre interne reflectă importanța responsabilității individuale a fiecăruia dintre membrii echipei Trident Servicii și Mentenanță. Printre aceste reglementări se numără interdicția de a efectua plăți, de a oferi cadouri, de a acorda sponsorizări și contribuții caritabile cu scopul de a facilita un beneficiu pentru companie, stabilirea unor relații etice cu furnizorii și partenerii, politica de toleranță zero față de orice implicare în acte cu risc de corupție etc.

Trident Servicii și Mentenanță aplică cele mai înalte standarde de comportament etic prin combaterea și contracararea mitei în toate țările în care implementează proiecte și este certificată conform ISO 37001:2016 (Sistemul Internațional de Management Anti-Mită), care confirmă aplicarea celor mai înalte standarde de integritate.

Raportarea incidentelor de integritate

Orice sesizare referitoare la posibile încălcări ale normelor anticorupție poate fi trimisă la raportari_integritate@tridentsm.ro. Toate sesizările primite sunt investigate cu atenție și sunt luate măsuri în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu reglementările interne ale companiei.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Contactați-ne!