Trident Servicii și Mentenață este recertificată conform ISO 37001 pentru sistemul de management anti-mită

Trident Servicii și Mentenață este recertificată conform ISO 37001 pentru sistemul de management anti-mită

Compania a fost auditată pentru reînnoirea certificării care guvernează sistemul de management anti-corupție, obținută inițial în 2018,  și a fost recertificată în conformitate cu standardul ISO 37001 de autoritatea de certificare de MSECB Canada (anterior PECB).

Auditul a confirmat îndeplinirea cerințelor standardului, precum identificarea neconformităților și  implementarea acțiunilor corective, realizarea de audituri și monitorizări interne frecvente, programe de training și de conștientizare și stabilirea procedurilor de prevenire a actelor de corupție.

„Suntem foarte mândri că am primit această recertificare și că am consolidat practicile de guvernanță etică ale companiei. Aceasta este încă o realizare care confirmă angajamentul nostru față de integritate ca imperativ în afaceri, demonstrând preocuparea de a ne asigura că toate acțiunile noastre sunt aliniate la cele mai înalte standarde internaționale de etică”, Alina Ane, Director General al Trident SM.

***

Standardul ISO 37001 – sistemul de management anti-mită este conceput pentru a ajuta organizațiile în lupta împotriva corupției, stabilind o cultura a integrității și transparenței și pentru a implementa controale adecvate cu scopul de a detecta mita și de a reduce incidența acesteia.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Contactați-ne!