Administraţia Canalelor Navigabile

Unul dintre proiectele de referinţă implementate de Trident Servicii şi Mentenanţă pentru Administraţia Canalelor Navigabile este RoRIS – Romanian River Information System, care a avut ca scop îmbunătăţirea siguranţei traficului pe ape interioare prin utilizarea sistemelor RIS şi respectând directiva europeană RIS.

De asemenea, acest proiect este în deplină concordanţă cu unul dintre obiectivele Programului Operaţional Sectorial – Transporturi, care presupune “modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător”. Astfel, sistemul dezvoltat de Trident a urmărit modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de management al transportului pe ape interioare pe zona administrată de CN ACN SA.

O altă componentă a sistemului furnizat de compania noastră este cea de Calamity Abatement, care va determina reducerea semnificativă a efectelor negative în cazul accidentelor cu impact asupra mediului înconjurător.

Nu în ultimul rând, proiectul RoRIS a avut ca obiectiv modernizarea şi dezvoltarea reţelei naţionale de transport pe ape interioare în sensul optimizării activităţilor desfăşurate în cadrul CN ACN SA şi promovarea acestui mod de transport ca o alternativă viabilă, cu costuri sociale şi de protecţie a mediului reduse comparativ cu transportul rutier.

Sistemul implementat de Trident prin intermediul acestui proiect este unul robust din punct de vedere tehnic şi are o aplicabilitate extinsă prin asigurarea comunicaţiilor de date cu sisteme alternative: fibră optică şi radiolinkuri.

Specialiştii noştri au realizat şi infrastructura de telecomunicaţii, o magistrală de peste 80 de kilometri de fibră optică şi au instalat echipamentele aferente din Dispeceratul de Monitorizare a Navigaţiei din cadrul ACN, respectiv din cadrul nodului tehnic aflat în clădirea din Agigea. 

Infrastructura de comunicaţii asigură transmisia de date în timp real între toate punctele de interes ale Canalului Dunăre – Marea Neagră (ecluze, porturi interioare, puncte de confluenţă).

Cel de-al doilea proiect de marcă implementat de Trident Servicii şi Mentenanţă pentru Administraţia Canalelor Navigabile priveşte modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii de monitorizare a calităţii apei. Sistemul presupune montarea a 12 staţii pentru măsurarea parametrilor fizico-chimici ai apei pe Canalul Dunăre -Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari. Compania noastră a asigurat şi serviciile de comunicaţii pe bază de fibră optică între cele 12 obiective.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Contactați-ne!

Portofoliu

Poliția de Frontieră

Trident Servicii şi Mentenanţă a implementat un proiect complex pentru Poliţia de Frontieră, care a avut ca scop securizarea frontierelor de stat din zona Dobrogea,